کنگره جهانی موبایل GSMA 2015 کنگره جهانی موبایل GSMA 2015

مکان برگزاری: بارسلونا،اسپانیا

زمان برگزاری: 11 تا 13 اسفندماه 1393

انقلاب ارتباطات سيار درحال تبديل شدن به مهمترين تحول فناوری جهان است. از ابزارهای پوشيدنی تا ماشين ها و خانه های به يکديگر متصل، فناوری ارتباطات سيار در قلب نوآوری جهانی است. ارتباطات سيار به عنوان يک صنعت، ميلياردها نفر از مردم را به قدرت متحول ساز اينترنت متصل می سازد و هر ابزاری را که در زندگی روزمره خود استفاده می کنيم، متحرک می سازد. ما در لبه نوآوری هستيم و فرصت ها بیشمار هستند.

Mobile World Congress 2015 که از 11 تا 13 اسفندماه 1393 در بارسلونای اسپانيا برگزار می گردد، رهبران صنعت، سياستگذاران و نوآوران را در کنار هم گردآورده است تا روندهای آتی شکل دهنده به صنعت ارتباطات سيار را بررسی و آخرين دستاوردهای اين حوزه را به نمايش بگذارند. امسال، اين همايش جهانی دارای بخش های زیر است:

  • کنفرانسی شامل سخنرانی های کليدی و نشست ها
  • نمايشگاه محصولات و فناوری های مدرن با بيش از 1900 شرکت کننده
  • App Planet که در آن توسعه دهندگان برنامه های کاربردی تلفن همراه گردهم می آيند تا از يکديگر بياموزند، با يکديگر آشنا شوند و با افراد نوآور به تبادل نظر بپردازند.
  • برنامه Global Mobile Awards که در آن از نوآوری ها و دستاوردهای مهم صنعت تقدير می گردد.
  • تمامی شرکت کنندگان می توانند در رويداد 4YFN که به شرکت های نوپا، شرکت ها و سرمايه گذارها اختصاص دارد، شرکت کنند.

منبع: