روند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات روند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

روند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک نگاه(وضعیت کشور های جهان تا سال 2015)

  • مولفین:سازمان فناوری اطلاعات ایران
  • تعداد صفحات:69
  • زبان:انگلیسی
  • ناشر:سازمان فناوری اطلاعات ایران
  • گروه:انتشارات نظام پایش
  • نوبت چاپ:اول
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

گزارش پایش جامعه اطلاعاتی یکی از گزارش های کلیدی اتحادیه بین المللی مخابرات است که از سال 2009 هرساله منتشر می شود. این گزارش، شامل داده های کلیدی فناوری اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای محک زنی بین المللی و شاخص مهم توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات (IDI) است. شاخص IDI توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات را در 167 کشور جهان نشان می دهد و پیشرفت صورت گرفته در کشورهای جهان در این حوزه را در سال گذشته مشخص می نماید. گزارش سال 2014 پایش جامعه اطلاعاتی، رابطه بین توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات براساس شاخص IDI را با اهداف توسعه هزاره (MDG) نشان می دهد و به نوعی مشخص می کند که فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند توانمندساز توسعه باشد. این گزارش، شامل نتایج سبد هزینه فناوری اطلاعات و ارتباطات (IPB) و داده های قیمت پهن باند ثابت در بیش از 140 کشور دنیا است. تحلیل انجام گرفته برروی داده های قیمت نشان می دهد که بین مقرون به صرفگی، نابرابری در درآمدها، رقابت و قیمت رابطه ای وجود دارد. این گزارش، منابع داده ای جدیدی را برای اندازه گیری و پایش معرفی می-کند و به بررسی نقش احتمالی داده های بزرگ فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پایش و توسعه می-پردازد.

این گزارش، منبعی معتبر و قابل اطمینان از داده های جهانی و تحلیل در رابطه با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جهان است که توسط دولت ها، موسسات مالی و تحلیل گران بخش خصوصی در سراسر جهان مورداستفاده و بهره برداری قرار می گیرد.

انتشار یافته در: آذر 1394

برخی دیگر از انتشارات

publishers-image2

ITU Telecom World 2014 :The Outcomes, Future in focus

انتشار یافته در: 2015

publishers-image2

Measuring the Information Society 2014 - Executive Summary

انتشار یافته در: November 2014

publishers-image4

نقشه راه توسعه دولت الکترونیک ایران

انتشار یافته در: اسفند ماه 1393