روند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات روند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

روند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک نگاه (2014)

  • مولفین:مهندس امیر حسین محب علی، دکتر علی یزدیان ورجانی، پریناز مالک تبریزی
  • تعداد صفحات:60
  • زبان:فارسی
  • مجری طرح:مهندس نصرا... جهانگرد
  • گروه اجرایی:مهندس امیر حسین محب علی، دکتر علی یزدیان ورجانی، پریناز مالک تبریزی
  • گروه:انتشارات نظام پایش
  • نوبت چاپ:اول
  • شمارگان:500 نسخه
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

سنجش وضعیت فناوری اطلاعات در کشورهای مختلف جهان یکی از مهمترین فعالیت های اتحادیه بین المللی مخابرات است.تاکنون شاخص های مختلفی برای ارزیابی وضعیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از منظر های مختلف تدوین شده است.

بر اساس تبصره 3 ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند جهت ارزیابی شاخص ها و وضعیت در ابعاد ملی ، منطقه ای و بین المللی ، نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات را تدوین و به صورت سالیانه نتایج ارزیابی و پایش را به مراجع فرادست اعلام نماید.

سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان بازوی اجرائی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه فناوری اطلاعات در کشور، با درک اهمیت این موضوع نسبت به پیگیری روند ارزیابی شاخص های فناوری اطلاعات در کشور اقدام نموده است.به همین دلیل سازمان فناوری اطلاعات ایران از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تعیین گردیده است.

انتشار یافته در: 1394

برخی دیگر از انتشارات