توسعه دولت الکترونیک توسعه دولت الکترونیک

تحلیلی بر وضعیت توسعه دولت الکترونیک در جهان و ایران از منظر شاخص توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل متحد

  • مولفین:اميرحسين محبعلی، محمدرضا آیت اله زاده شيرازی، هانيه سادات بیریایی، مونا جامی پور و با تشکر از آقای دکتر علی یزدیان، خانم ها مهرنوش اهوازی، سيمين قسمتی و فرخنده مرتاض هجری
  • تعداد صفحات:89
  • زبان:فارسی
  • ناشر:سازمان فناوری اطلاعات ایران
  • گروه:انتشارات نظام پایش
  • نوبت چاپ:اول
  • شمارگان:500 نسخه
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد هر دو سال یک بار گزارش E-government- survey را منتشر می کند. این گزارش، تنها گزارشی در جهان است که وضعیت توسعه دولت الکترونیک را در 193 کشور عضو سازمان ملل متحد بررسی می نماید. این مطالعه، ابزاری برای تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران برای شناسایی قوت ها و ضعف ها در حوزه دولت الکترونیک و هدایت سیاست ها و راهبردهای دولت الکترونیک می باشد. این گزارش به موارد ذیل نیز می پردازد:

  • روند های در حال شکل گیری در حوزه دولت الکترونیک
  • مشکلات و فرصت های توسعه دولت الکترونیک
  • راهکار های نوآورانه برای توسعه دولت الکترونیک

موضوع نسخه 2014 این گزارش، United Nations E-government Survey-E- government for the Future We Want است که به طور خاص به چالش های چند وجهی و پیچیده ای که جوامع در توسعه با آن مواجه هستند، می پردازد. در این گزارش، به موضوع دولت الکترونیک برای توسعه پایدار توجه ویژه ای شده است. در این کتاب که در دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری کارشناسان شرکت پرورش داده ها تدوین شده است، به معرفی گزارش "بررسی دولت الکترونیک 2014" سازمان ملل پرداخته شده است. به همین منظور، ابتدا چارچوب توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل و متدولوژی ارزیابی آن به تفصیل و به دقت بررسی شده است، سپس نتایج رتبه بندی گزارش 2014 با توجه به شاخص های ارزیابی ارائه شده است. در بخش بعدی گزارش، روند کلی ایران از لحاظ شاخص توسعه دولت الکترونیک و شاخص مشارکت الکترونیک در سه دوره گذشته گزارش های سازمان ملل، که شامل سال های 2010، 2012 و 2014 می باشد، مطرح گردیده است. در ادامه روند توسعه ایران با برخی از کشور های منتخب مقایسه و تحلیل شده است و در انتها نیز راهکارهایی برای بهبود وضعیت توسعه دولت الکترونیک ایران پیشنهاد شده است.

گزارش های بین المللی که هرساله منتشر می شوند، حاوی نکات و روندهای کلیدی، سیاست ها، توصیه ها، پیشنهادات، مطالعات موردی و همچنین به روش هایی در رابطه با حوزه موردبحث هستند. به همین خاطر، مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات مطالعه و تحلیل این گزارش های کلیدی را به تمامی سیاستگذاران، برنامه ریزان، مجریان و پژوهشگران توصیه می نماید.

انتشار یافته در: مرداد ماه 1393