شاخص های عملکردی ایران مرتبط با اهداف نشست جامعه اطلاعاتی WSIS شاخص های عملکردی ایران مرتبط با اهداف نشست جامعه اطلاعاتی WSIS

شاخص های عملکردی ایران مرتبط با اهداف نشست جامعه اطلاعاتی WSIS

شاخص واحد اندازه گیری 2012 2013
هدف 1: اتصال تمامی روستاها توسط ICT و ایجاد نقاط دسترسی برای عموم مردم در ایران
نسبت جمعیت روستایی تحت پوشش شبکه تلفن همراه ، با نوع تکنولوژی تلفن همراه درصد * 69.7
نسبت خانوار دارای تلفن، نوع شبکه شهری/ روستایی درصد * 97.6
نسبت خانوار دارای دسترسی به اینترنت، با نوع دسترسی، شهری/ روستایی درصد * 37.8
نسبت افراد استفاده کننده از اینترنت، مکان های شهری/ روستایی درصد 26 30
نسبت خانوار دارای دسترسی به رایانه، با نوع دسترسی درصد * 45.9
هدف 2: اتصال تمامی مدارس متوسطه و ابتدایی توسط ICT در ایران
نسبت مدارس دارای رادیو مورد استفاده برای مقاصد آموزشی درصد 2.5 5.1
نسبت مدارس دارای تلویزیون مورد استفاده برای مقاصد آموزشی درصد 7.4 4.5
نسبت یادگیرندگان به رایانه درصد 19.4 23.5
نسبت مدارس دارای دسترسی به اینترنت، با نوع دسترسی درصد 50.7 51.7
هدف 3: اتصال تمامی مراکز علمی و پژوهشی توسط ICT در ایران
نسبت مراکز علمی و تحقیقاتی عمومی دارای دسترسی به اینترنت پهن باند درصد 100 100
وجود یک شبکه تحقیقاتی و آموزشی ملی (NREN)، با پهنای باند مگابیت / ثانیه * بله 1Gbps
نسبت مراکز علمی و تحقیقاتی عمومی با دسترسی به اینترنت به NREN درصد 2.5 3.85
هدف 4: اتصال تمامی کتابخانه ها، موزه ها، دفاتر پست و آرشیوهای ملی توسط ICT در ایران
نسبت کتابخانه های عمومی دارای دسترسی به اینترنت پهن باند درصد 49.9 76.2
نسبت کتابخانه های عمومی ارائه کننده دسترسی به اینترنت عمومی درصد 45.3 51.7
نسبت کتابخانه های عمومی که دارای سایت یا صفحه وب هستند و یا در سایت یا نهاد مرتبطی حضور دارند. درصد - 29.4
نسبت موزه های دارای دسترسی به اینترنت پهن باند درصد 30 63
نسبت موزه هایی که دارای سایت یا صفحه وب هستند و یا در سایت یا نهاد مرتبطی حضور دارند درصد 10 39
نسبت ادارات پست با دسترسی به اینترنت پهن باند درصد 90.2 90.4
نسبت ادارات پست ارائه کننده دسترسی به اینترنت عمومی درصد 0 0
سازمان های اسناد ملی دارای دسترسی به اینترنت پهن باند 100 100
سازمان اسناد ملی که دارای سایت یا صفحه وب هستند و یا در سایت یا نهاد مرتبطی حضور دارند درصد 100 100
نسبت اقلام موجود در سازمان اسناد ملی که دیجیتالی شده اند درصد 8.35 20.1
نسبت اقلام دیجیتال شده در سازمان اسناد ملی که به شکل online در دسترس عموم هستند. درصد 6.26 9
هدف 5: اتصال تمامی مراکز سلامت و بیمارستان ها توسط ICT در ایران
نسبت بیمارستان های عمومی با دسترسی به اینترنت، با نوع دسترسی درصد * 100% - ADSL (%25) , وایرلس (%20) , فیبر (%9) , سایر (%46)
نسبت مراکز بهداشتی درمانی عمومی با دسترسی به اینترنت، با نوع دسترسی درصد * 90
سطح استفاده از رایانه و اینترنت برای مدیریت اطلاعات فردی بیمار * افراد دارای پرونده الکترونیکی سلامت 3,100,000
هدف 6: اتصال تمامی ادارات مرکزی دولت و ایجاد وب سایت ها در ایران
نسبت افراد شاغل در ادارات دولتی مرکزی که به طور معمول از رایانه استفاده می کنند.(٪) درصد * 73
نسبت افراد شاغل در ادارات مرکزی دولت که به طور معمول از اینترنت استفاده می کنند.(٪) درصد * 60
نسبت ادارات دولتی مرکزی دارای شبکه محلی (LAN).(٪) درصد 100 100
نسبت ادارات دولتی مرکزی دارای اینترانت (٪) درصد 100 100
نسبت ادارات دولتی مرکزی دارای دسترسی به اینترنت، با نوع دسترسی (٪) درصد 100 100
نسبت ادارات دولتی مرکزی که دارای سایت یا صفحه وب هستند و یا در سایت یا نهاد مرتبطی حضور دارند . (٪) درصد 100 100
سطح توسعه ارائه خدمات برخط دولت های ملی. * 25 درصد خدمات دولت به صورت الکترونیکی به صورت مستقیم یا دفاتر پیشخوان به مردم عرضه می شود
هدف 7: تطبیق برنامه های آموزشی مدارس ابتدایی و متوسطه به منظور رویارویی با چالش های جامعه اطلاعاتی با در نظر داشتن شرایط ملی درایران
نسبت معلمان واجد شرایط فاوا در مدارس (٪) درصد * 38.5
نسبت معلمان آموزش دیده که با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش می دهند (٪) درصد 68 71
نسبت مدارسی که به کمک رایانه خدمات آموزشی را ارائه می دهند. (٪) درصد 74 74
نسبت مدارسی که به کمک اینترنت خدمات آموزشی را ارائه می دهند (٪) درصد * 20.7
هدف 8: اطمینان از دسترسی تمام جمعیت جهان به خدمات رادیو و تلویزیون
نسبت خانوار دارای رادیو (٪) درصد * 57
نسبت خانوار دارای تلویزیون (٪) درصد * 98.4
نسبت خانوار دارای خدمات تلویزیونی چند مجرایی بر اساس نوع سرویس (٪) درصد 0 IPTV: 40391
هدف 9: تشویق برای توسعه محتوا و به کارگیری شرایط فنی به منظور تسهیل حضور و استفاده از تمام زبان ها در اینترنت در ایران
نسبت کاربران اینترنت بر اساس زبان، سطح کشور (٪) درصد * در حال گردآوری
نسبت کاربران اینترنت بر اساس زبان، ده زبان برتر، سطح جهانی (٪) درصد * در حال گردآوری
نسبت صفحات وب، بر اساس زبان (٪) (زبان فارسی) درصد * 0.8
تعداد نام دامنه ثبت شده برای هر کشور ، وزن توسط جمعیت تعداد 166.1 به ازای ccTLD, 104.9 به ازای ثبت *166.1 به ازای ccTLD, 104.9 به ازای ثبت
تعداد و سهم مقالات در ویکیپدیا بر اساس زبان. تعداد 200000 300000
هدف 10: اطمینان از استفاده بیش از نیمی از ساکنان جهان به ICT در محدوده دسترسی شان
اشتراک تلفن همراه به ازای هر 100 نفر جمعیت. درصد 76.1 85
نسبت خانواری که از تلفن استفاده می کنند با نوع شبکه درصد * 97.1
نسبت افرادی که از تلفن همراه استفاده می کنند. درصد * 61.5
نسبت افرادی که از اینترنت استفاده می کنند. درصد 26 30% - بالای از 6 سال
نسبت خانوار که به اینترنت دسترسی دارند با نوع دسترسی. درصد 0 37.8
هدف پیشنهادی 11: اتصال تمامی کسب و کارها توسط ICT در ایران
نسبت سازمان های تجاری که از رایانه استفاده می کنند درصد * 70
نسبت سازمان های تجاری که از اینترنت استفاده می کنند با نوع دسترسی درصد * در حال گردآوری
نسبت سازمان های تجاری که از تلفن همراه استفاده می کنند درصد * 90

منبع اطلاعات : Final WSIS Targets Review