امنیت سایبری و رتبه بندی امنیت سایبری و رتبه بندی

شاخص جهانی امنیت سایبری (فضای تولید و تبادل اطلاعات) و رتبه بندی کشورهای جهان (2014)

  • تعداد صفحات:38
  • گروه:انتشارات نظام پایش
  • نوبت چاپ:اول
  • شمارگان:500
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

امنیت سایبری (فضای تولید و تبادل اطلاعات) یک مساله حیاتی برای پشتیبانی از اقتصاد دیجیتال جهت مبارزه با جرایم سایبری و برای حمایت از توسعه و سرمایه گذاری است.

اندازه گیری شاخص جهانی امنیت سایبری به طور موثر معرف سطح توسعه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در هرکشور را نشان می دهد و هدف نهایی آن کمک به ترویج فرهنگ جهانی امنیت سایبری و ادغام آن در هسته فنآوری اطلاعات و ارتباطات است.این اندازه گیری در چارچوب روال های اندازه گیری اتحادیه بین المللی مخابرات و فعالیت های دفتر توسعه مخابرات است.در این قالب کشورها تلاش میکنند تا با اجرای برنامه های کلان در این حوزه نسبت به ارتقاء وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورشان اقدام نمایند.

انتشار یافته در: خرداد ماه 1394