انجمن رايانش ابری انجمن رايانش ابری

Asia Cloud Computing Association’s Cloud Readiness Index 2014

  • مولفین:Asia Cloud Computing Association
  • تعداد صفحات:34
  • زبان:انگلیسی
  • ناشر:Asia Cloud Computing Association
  • گروه:انتشارات بين المللی
  • نوبت چاپ:اول
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

اين گزارش، به توضيح نتايج محاسبه شاخص آمادگی رايانش ابری توسط انجمن رايانش ابری آسيا می پردازد. اين شاخص، يکی از شاخص های تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که در آن 10 معيار محرمانگی، اتصال پذیری بين-المللی، قوانين مرتبط با امنيت و محرمانگی داده های ذخیره شده در کشورهای ديگر، کيفيت پهن باند، محيط رگولاتوری، شبکه برق و سياست های محيط زيستی، پيچيدگی کسب و کار، ريسک مرکز داده و آزادی اطلاعات به منظور بررسی آمادگی استقرار رايانش ابری و بهره گیری آن در چند کشور موردمطالعه استفاده شده است. اين گزارش، توجه سياستگذاران را به معيارهای مهم برای توسعه رايانش ابری در يک کشور جلب می نمايد و از این منظر می تواند برای جامعه رايانش ابری قابل توجه باشد.

نسخه سال 2014 اين گزارش نشان می دهد که آگاهی از رايانش ابری و آمادگی برای استقرار آن در کشورهای آسيا-اقيانوسيه افزایش يافته است. در اندونزی، هند و ويتنام شاهد بهنگام سازی در قوانين مرتبط با اينترنت و مديريت مراکز داده ای بوده-ايم، در استراليا، مالزی و فيليپين، سنگاپور، کره جنوبی، تايوان و ويتنام، قوانين مرتبط با حفاظت از داده های شخصی، حقوق کاربر و جرايم رايانه ای اعمال شده يا در حال تدوين هستند. ژاپن استراتژی ملی دفاع امنيت سايبری را تدوين نموده و هنگ کنگ و نيوزلند به منظور مديريت نوآوری، فناوری و کسب و کار و تاثيرپذيری های اين موضوعات از يکديگر وزارت خانه های جدیدی تاسيس نموده اند. چين در پروژه چين پهن باند، 60 ميليون کاربر جديد پهن باند و 100 ميليون کاربر نسل سوم تلفن همراه را به شبکه خود افزوده است.

انتشار یافته در: May 2014

برخی دیگر از انتشارات