کمیسیون پهن باند کمیسیون پهن باند

The State of BroadBand 2014: BroadBand for all

  • مولفین:Broadband Commission for Digital Development
  • تعداد صفحات:110
  • زبان:انگلیسی
  • ناشر:ITU, UNESCO
  • گروه:انتشارات نظام پایش
  • نوبت چاپ:اول
  • شمارگان:500 نسخه
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

این گزارش توسط کمیسیون پهن باند برای توسعه دیجیتال منتشر شده است. در این گزارش، این کمیسیون سعی دارد تا به منظور راهنمایی سیاست گذاری های بین المللی و ملی برای پهن باند و پشتیبانی از توسعه آن، آگاهی و درک موجود از اهمیت شبکه-ها، خدمات و برنامه های کاربردی پهن باند را افزایش دهد. در گزارش امسال، تمرکز ویژه ای برروی اهمیت یکپارچه نمودن مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش شده است. این امر تضمین می کند که نسل بعدی توانایی رقابت در اقتصاد دیجیتال را دارد. این گزارش، حول چهار موضوع که در شکل نشان داده شده، سازمان دهی شده است که به ما در درک پتانسیل های پهن باند برای همه کمک می کند.

کمیسیون پهن باند

کشورها باید از سیاست ها و راهبردهای مناسب برای دردسترس قراردادن، دسترس-پذیر نمودن، و مقرون به صرفه نمودن پهن باند استفاده کنند. چنین سیاست هایی برای ایجاد جوامع دانشی فراگیر، مقاوم و پایدار اهمیت کلیدی دارند. یکپارچه نمودن همه اقشار جامعه در جامعه مدرن با دسترسی به آموزش دیجیتال، خدمات، فرهنگ، تفریح، سلامت، خدمات مالی و تجاری اهمیت روزافزونی می یابد. بدین منظور بخش خصوصی و دولتی باید با یکدیگر همکاری نزدیکی داشته باشند. پهن باند برای همه می تواند تحولی در پیامدهای سیاستی، اجتماعی و توسعه ای داشته باشد.

انتشار یافته در: September 2014

برخی دیگر از انتشارات

publishers-image2

Measuring the Information Society 2014 - Executive Summary

انتشار یافته در: November 2014

publishers-image5

آمار پسماندهای الکترونیکی (سال 2015)

انتشار یافته در: تیر ماه 1394

publishers-image1

The State of BroadBand 2014: BroadBand for all

انتشار یافته در: September 2014