شاخص جهانی آمادگی تجارت الکترونیک بر اساس گزارش 2016 شاخص جهانی آمادگی تجارت الکترونیک بر اساس گزارش 2016

شاخص جهانی آمادگی تجارت الکترونیک بر اساس گزارش 2016

نشانگر سال 2104 سال 2015
ایران
نسبت افرادی که از اينترنت استفاده می کنند 26 39
نسبت افرادی که دارای کارت اعتباری هستند (15 سال به بالا) 23.9 11
ایمن سازی سرور های اینترنت به ازای هر 1 میلیون نفر (نرمال شده، 2014) 39.1 38
امتياز قابليت اطمينان پستی محاسبه شده توسط UPU 100 82
کشور برتر جهان (لوگزامبرگ)
نسبت افرادی که از اينترنت استفاده می کنند 95 95
نسبت افرادی که دارای کارت اعتباری هستند (15 سال به بالا) 72.4 69
ایمن سازی سرور های اینترنت به ازای هر 1 میلیون نفر (نرمال شده، 2014) 99.3 98
امتياز قابليت اطمينان پستی محاسبه شده توسط UPU 100 97
کشور برتر آسیا (ژاپن)
نسبت افرادی که از اينترنت استفاده می کنند 79.5 91
نسبت افرادی که دارای کارت اعتباری هستند (15 سال به بالا) 64.4 66
ایمن سازی سرور های اینترنت به ازای هر 1 میلیون نفر (نرمال شده، 2014) 90.5 89
امتياز قابليت اطمينان پستی محاسبه شده توسط UPU 100 99
کشور برتر منطقه (امارات متحده عربی)
نسبت افرادی که از اينترنت استفاده می کنند 85 90
نسبت افرادی که دارای کارت اعتباری هستند (15 سال به بالا) 30 37
ایمن سازی سرور های اینترنت به ازای هر 1 میلیون نفر (نرمال شده، 2014) 79.8 80
امتياز قابليت اطمينان پستی محاسبه شده توسط UPU 0 86

مقایسه روند رشد شاخص آمادگی تجارت الکترونیک ایران با کشورهای برتر در بازه 2015 - 2014