سازمان فناوری اطلاعات ایران

مقرون‌به‌صرفه بودن - پایش سال 1400 - 1401

عنوان شاخص
واحد اندازه گیری
وضعیت در ابتدای برنامه ششم 1396-1401
آخرین وضعیت عملکردی
تاریخ بروزرسانی
دستگاه مسئول
دوره بروزرسانی
وضعیت در انتهای برنامه ششم
توضیحات
سبد هزینه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT Price Basket)
درصد
0.06
1400/12/29
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
یک ساله
نسبت قیمت پهن باند ثابت (با مصرف 1 گیگا بایت) به درآمد سرانه ناخالص ملی
درصد
0.03
1400/12/29
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
یک ساله
نسبت قیمت ماهانه پهن باند سیار(با مصرف 500 مگا بایت) به درآمد سرانه ناخالص ملی
درصد
0.05
1400/12/29
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
یک ساله
نسبت قیمت ماهانه تلفن همراه (اعتباری) به درآمد سرانه ناخالص ملی
درصد
0.09
1400/12/29
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
یک ساله
نسبت قیمت ماهانه تلفن ثابت به درآمد سرانه ناخالص ملی
درصد
0.007
1400/12/29
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
یک ساله
نسبت هزینه‌های سالیانه مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات به کل هزینه خانوار (به تفکیک هزینه مربوط به خدمات و تجهیزات)
درصد
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
میزان کاهش سالیانه هزینه پهنای باند اتصال CDN ها به شبکه ملی اطلاعات
درصد
سازمان فناوری اطلاعات ایران ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران
یک ساله