سازمان فناوری اطلاعات ایران

شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات در احکام برنامه ششم توسعه - پایش سال 1400 - 1401

عنوان شاخص
واحد اندازه گیری
وضعیت در ابتدای برنامه ششم 1396-1401
آخرین وضعیت عملکردی
تاریخ بروزرسانی
دستگاه مسئول
دوره بروزرسانی
وضعیت در انتهای برنامه ششم
توضیحات
نسبت افراد دارای پرونده‌های الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی به جمعیت کل کشور
درصد
وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی
شش ماهه
تعداد دستگاه‌های اجرایی متصل به مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX)
دستگاه
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
متوسط رشد سالیانه ارزش افزوده بخش ارتباطات
درصد
0.25
1400/12/29
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
متوسط رشد سالیانه اشتغال در بخش ارتباطات
درصد
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
متوسط رشد سالیانه سرمایه گذاری در بخش ارتباطات
درصد
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
متوسط رشد سالیانه بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش ارتباطات
درصد
12
1400/12/29
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
میزان پیشرفت توسعه و تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)
درصد
95
1400/12/29
وزارت صنعت، معدن و تجارت
یک ساله
نسبت برگزاری مناقصات و انجام معاملات از طریق سامانه ستاد به کل معاملات دولت(به جز معاملات محرمانه)
درصد
وزارت صنعت، معدن و تجارت
یک ساله
نسبت دستگاه های اجرایی که در سامانه سادا ثبت اموال و دارایی انجام داده اند به کل دستگاه های اجرایی
درصد
75
1400/12/29
وزارت امور اقتصاد و دارایی
یک ساله
میزان دسترسی بر خط خزانه داری کل کشور به اطلاعات حسابهای کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی
درصد
100
1400/12/29
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
یک ساله
تعداد سامانه های نظارتی برخط به منظور پیشگیری از تخلفات در نظام بانکی
تعداد
7
1400/12/29
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
یک ساله
نسبت دریافت الکترونیکی و برخط استعلام های مورد نیاز، جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذی ربط (نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن) برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به کل استعلام های مورد نیاز
درصد
100
1400/12/29
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
یک ساله
ارتقاء رتبه کشور در شاخص رقابت پذیری در منطقه چشم انداز
رتبه
وزارت امور اقتصاد و دارایی
یک ساله
ارتقاء رتبه کشور در شاخص حقوق مالکیت در منطقه چشم انداز
رتبه
وزارت امور اقتصاد و دارایی
یک ساله
ارتقاء رتبه کشور در شاخص کسب و کار در منطقه چشم انداز
رتبه
وزارت امور اقتصاد و دارایی
یک ساله
میزان ­پیشرفت ایجاد و بهره برداری سامانه ثبت حقوق و مزایا
درصد
100
1401/12/06
سازمان اداری و استخدامی کشور
یک ساله
سطح پوشش نقشه های حد نگاری (کاداستر) منابع طبیعی
هکتار
سازمان حفاظت محیط زیست
یک ساله
توسعه و تکمیل سامانه یکپارچه اطلاعات مکانی و زیر ساخت های مورد نیاز
درصد
100
1400/12/29
وزارت راه و شهرسازی
یک ساله
نسبت خدمات الکترونیکی شده دستگاه های اجرایی به کل خدمات با قابلیت الکترونیکی
درصد
0.6004
1401/12/06
سازمان اداری و استخدامی کشور
یک ساله
نسبت خدمات دستگاه‌های اجرایی که حداقل در یکی از دفاتر پستی، دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی ارائه می گردند به کل خدمات قابل واگذاری
درصد
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان اداری و استخدامی کشور
یک ساله
درصد پاسخگویی الکترونیکی به استعلام های مورد نیاز در دستگاه های اجرایی به کل استعلام های مورد نیاز در دستگاه های اجرایی
درصد
سازمان فناوری اطلاعات ایران ، وزارت امور اقتصاد و دارایی
یک ساله
رتبه زیر شاخص دسترسی در شاخص توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات (IDI) در منطقه
رتبه
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
رتبه کشور در شاخص توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات (IDI)
رتبه
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
رتبه کشور در شاخص توسعه دولت الکترونیک(EGDI)
رتبه
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
افزایش مراجعه افراد به سامانه‌های ارائه‌دهنده خدمات دستگاه‌های اجرایی
درصد
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
نسبت افزایش معاملات و تجارت کالا و خدمات الکترونیکی
درصد
وزارت صنعت، معدن و تجارت
یک ساله
نسبت مدارس دارای دسترسی به خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌کل مدارس شهرهای زیر بیست هزار نفر ،روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ
درصد
92
1400/12/29
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
نسبت پرونده‌های فعال ثبت‌شده در سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان به جمعیت کل کشور
درصد
100
1400/12/28
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی
شش ماهه
نسبت افراد دارای پرونده‌های الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی به جمعیت کل کشور
درصد
94
1400/12/29
وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
شش ماهه
پیشرفت سامانه پدافند رایانیکی(سایبری)
درصد
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران
شش ماهه
تعداد دوره‌های آموزشی رایانیکی(سایبری) برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی
تعداد
شرکت ارتباطات زیر ساخت، سازمان فناوری اطلاعات ایران ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران ، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، وزارت صنعت، معدن و تجارت ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان برنامه و بودجه کشور ، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ، سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ، وزارت امور اقتصاد و دارایی ، سازمان اداری و استخدامی کشور ، وزارت جهاد کشاورزی ، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ، حوزه علمیه ، وزارت راه و شهرسازی ، وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی ، قوه قضاییه ، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور ، دولت، اتحاديه بين المللی مخابرات، موسسه آمار يونسکو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز آمار ایران، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی استاندارد، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاونت توسعه سرمایه انسانی رئیس مجهور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان نقشه برداری کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سایر دستگاه‌های اجرایی دارای پژوهشكده، وزارت دادگستری، وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز صدور گواهی الکترونیکی عام)، دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان بهزیستی کشور، پلیس فتا
شش ماهه
نسبت ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی به‌کل اوراق ابلاغی
درصد
قوه قضاییه
یک ساله
نسبت پرونده‌های بایگانی الکترونیکی به‌کل پرونده‌های بایگانی در حوزه حقوقی و قضایی
درصد
قوه قضاییه
یک ساله
نسبت صدور اسناد مالکیت حدنگاری(کاداستری) به‌کل اسناد
درصد
100
1400/12/29
سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور
یک ساله
نسبت پاسخ فوری (کمتر از دو روز) به استعلامات املاک به‌کل استعلامات
درصد
98.1
1400/12/29
سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور
یک ساله
نسبت ثبت الکترونیکی فوری (کمتر از دو روز) خلاصه معاملات به‌کل معاملات
درصد
99
1400/12/29
سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور
یک ساله
درصد رشد الکترونیکی نمودن فرآیند دادرسی پرونده‌های قضایی
درصد
قوه قضاییه
یک ساله
نسبت پرونده های الکترونیکی راکد الکترونیکی شده به کل پرونده های راکد اعم از الکترونیکی شده و نشده
درصد
قوه قضاییه
یک ساله
تعداد پرونده‌های ثبتی الکترونیکی شده
تعداد
قوه قضاییه
یک ساله
میزان پیشرفت پایگاه ملی اسناد و املاک کشور
درصد
سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور
یک ساله
درصد راه‌اندازی و ساماندهی دفاتر املاک به‌صورت الکترونیکی و برخط
درصد
100
1400/12/29
سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور
یک ساله
درصد راه‌اندازی سامانه بازرسی کارآمد کشف تخلفات قضات و کارکنان قضایی
درصد
قوه قضاییه
یک ساله
درصد راه‌اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی باقابلیت استعلام برخط
درصد
قوه قضاییه
یک ساله
امکان دسترسی برخط سامانه متمرکز قوه قضاییه به بانک‌های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی (در خصوص اموال اشخاص محکوم علیهم)
درصد
قوه قضاییه
یک ساله
تعداد سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی متصل به درگاه الکترونیکی قوه قضاییه
تعداد
قوه قضاییه
یک ساله
میزان مشارکت دستگاه‌های اجرایی در به اشتراک‌گذاری داده‌های مکانی
درصد
سازمان نقشه برداری کشور
یک ساله
استقرار سامانه صیانت اجتماعی
درصد
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
درصد رشد سالیانه ارزش افزوده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به تفکیک ارتباطات، فناوری اطلاعات و کل بخش
درصد
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
تعداد معاملات انجام شده در سامانه ستاد اعم از مناقصه، مزایده و خرید
تعداد
شرکت ارتباطات زیر ساخت، سازمان فناوری اطلاعات ایران ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران ، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، وزارت صنعت، معدن و تجارت ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان برنامه و بودجه کشور ، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ، سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ، وزارت امور اقتصاد و دارایی ، سازمان اداری و استخدامی کشور ، وزارت جهاد کشاورزی ، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ، حوزه علمیه ، وزارت راه و شهرسازی ، وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی ، قوه قضاییه ، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور ، دولت، اتحاديه بين المللی مخابرات، موسسه آمار يونسکو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز آمار ایران، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی استاندارد، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاونت توسعه سرمایه انسانی رئیس مجهور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان نقشه برداری کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سایر دستگاه‌های اجرایی دارای پژوهشكده، وزارت دادگستری، وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز صدور گواهی الکترونیکی عام)، دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان بهزیستی کشور، پلیس فتا
یک ساله