اخبار اخبار

جناب آقای مهندس جهانگرد در WSIS Forum 2015 به ایراد سخنرانی پرداختند

جناب آقای مهندس جهانگرد در WSIS Forum 2015 به ایراد سخنرانی پرداختند

چکیده: جناب آقای مهندس جهانگرد، معاون وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات و رييس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در روز چهارم برگزاری همايش سران جامعه اطلاعات

 

جناب آقای مهندس جهانگرد، معاون وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات و رييس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در روز چهارم برگزاری همايش سران جامعه اطلاعاتی (WSIS 2015) در بخش High-Level Track اين همايش به ايراد سخنرانی پرداختند.

همايش سران جامعه اطلاعاتی در روزهای سوم تا هشتم خردادماه سال جاری در مقر اصلی ITU و WPIO در ژنو سوییس برگزار گرديد. تم اصلی WSIS 2015 "نوآوری به يکديگر: فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه پايدار" بود. در يکی از بخش های اين همايش، بيانات سياستی توسط مقامات رسمی و ارشد جامعه ذی نفعان جامعه اطلاعاتی از بخش دولتی، بخش خصوصی، جامعه مدنی، جامعه دانشگاهی و سازمان های بين المللی در سخنرانی های ایراد گرديد و در طی اين سخنرانی ها، اين مقامات به ارائه ديدگاه ها و گزارش های خود در رابطه با دستاوردها، چالش ها و توصيه های مرتبط با پياده سازی خطوط عمل WSIS، روندهای درحال ظهور، نوآوری و موضوعات راهبردی مهم برای توسعه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداختند. يکی از سخنرانان اين بخش، جناب آقای دکتر واعظی بودند که در ادامه، متن سخنرانی ايشان آمده است:

بسم الله الرحمن الرحيم

رياست محترم جلسه، وزرا، مقامات محترم و حاضرين درجلسه،

برای اينجانب حضور در WSIS Forum در ژنو سوييس فرصت مغتنمی است. جمهوری اسلامی ایران از سال 2000 تاکنون در تمامی فرآيندهای WSIS در ژنو 2003، تونس 2005 و در تمامی همايش های ساليانه حضوری فعال داشته است. آگاه هستيم که تمامی کشورهای جهان تلاش های قابل تقديری در پياده سازی خطوط عمل WSIS انجام داده اند. تمامی نهادهای مرتبط با سازمان ملل متحد به خصوص اتحاديه بين المللی مخابرات به عنوان تسهيل-کنندگان خطوط عمل نقش های کليدی و مهمی در فرآيند WSIS و تحقق جامعه اطلاعاتی دارند. کشور ایران، قدردان تمامی این تلاش ها برای تبديل جهان به محل بهتری برای زندگی است.

در کشور ایران، پروژه ;های زیادی برای پياده سازی خطوط عمل WSIS در طی ساليان اخير به انجام رسيده است. در گزارش ملی ايران که در اين همايش توزيع گرديده است، 100 نمونه از اين پروژه ها گزارش شده اند. شبکه های ديجيتال توسعه بسيار مناسبی در سطح کشور داشته اند. دولت جديد در ايران توجه ويژه ای به توسعه شبکه پهن باند دارد و از دو سال پيش اقدامات کلانی و مهمی در اين راستا به انجام رسيده است که به همين خاطر می توانيم شاهد رشد جهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور باشيم. در طی سال گذشته، ارائه دسترسی به پهن باند به بازار 150 درصد رشد داشته است. فراهم کردن دسترسی به پهن باند در 4000 روستا و برنامه ريزی برای متصل نمودن 30000 هزار روستا در سال آينده از ديگر برنامه های دولت است. نزديک به 100 درصد جمعيت کشور تحت پوشش شبکه های تلفن همراه هستند. مشترکين تلفن همراه در کشور بيش از 91 درصد هستند و با ارائه مجوز خدمات نسل سوم و چهارم تلفن همراه به اپراتور اول و دوم تلفن همراه در سال گذشته، مشترکين پهن باند سيار چندين برابر گرديده اند و استفاده از تلفن های هوشمند در سطح جامعه از 50 درصد گذشته است. ايران يکی از جوان ترين جوامع جهان است (70 درصد جمعيت کمتر از 30 سال سن دارند) و مردم آن از سطح تحصيلات مناسبی برخوردار هستند و همين امر پذيرش و استفاده از خدمات الکترونیکی را آسان و ميسر ساخته است.

خدمات بانکداری الکترونیکی در تمامی شهرها و نواحی روستايي قابل دسترسی هستند، خدمات سلامت الکترونیکی به خصوص بيمه سلامت برای کليه جمعيت ايران پياده سازی گرديده اند و توسعه خدمات دولت الکترونیکی در حال پيشرفت است. سازمان فناوری اطلاعات ایران متعهد به تمامی چشم اندازها و ماموريت های خود در راستای بهبود جامعه اطلاعات و دانش بنيان است. توسعه جامعه اطلاعاتی با همکاری ميان تمامی ذی نفعان و حفظ حقوق دولت ها در حکمرانی اينترنت قابل تحقق است.

منبع خبر: اين سخنرانی، در مستند زیر به زبان انگليسی منتشر شده است:

ITU, WSIS 2015: High-level Policy Statements, May 2015.

پيوند مرتبط:

http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2015/Content/doc/outcomes/Policy_Statements_Booklet_WSIS2015.pdf

تهيه تدوين خبر: گروه خبری نظام پايش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور (مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات)

تاریخ انتشار مطلب: 06 خرداد 1394
بازدید ها: 1907