توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

kohgilouyeh

5 کهگیلویه و بویراحمد

  • 713,052
  • 185,194
  • 1,625
  • متوسط
98 %
88 %
98 %
99 %
98 %
98 %
68 %
62 %
60 %
61 %
68 %
71 %
48 %
53 %

استان: 148,862

کشور: 31,182,812

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 761,842

کشور: 87,106,508

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند همراه