توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

kohgilouyeh

5 کهگیلویه و بویراحمد

  • 713,052
  • 185,194
  • 1,625
  • متوسط
98 %
88 %
98 %
99 %
98 %
98 %
67 %
62 %
60 %
61 %
68 %
71 %
48 %
53 %

استان: 147,005

کشور: 31,042,890

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 697,262

کشور: 85,085,990

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 34,244

کشور: 8,555,892

تعداد مشترکین پهن باند ثابت ADSL

استان: 5,505

کشور: 730,564

تعداد مشترکین پهن باند بی سیم WiMax

استان: 289,267

کشور: 38,187,989

مجموع مشترکین پهن باند سیار (3G)

استان: 62,830

کشور: 9,144,566

مجموع مشترکین پهن باند سیار (4G)

استان: -

کشور: -

مجموع مشترکین پهن باند بین الملل