توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

khorasanjonoobi

5 خراسان جنوبی

  • 768,898
  • 223,338
  • 1,690
  • متوسط
84 %
88 %
97 %
99 %
95 %
98 %
35 %
62 %
38 %
61 %
59 %
71 %
39 %
53 %

استان: 302,373

کشور: 31,182,812

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 758,320

کشور: 87,106,508

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند ثابت

استان: 0

کشور: 0

تعداد مشترکین پهن باند همراه