توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

khorasanjonoobi

5 خراسان جنوبی

  • 768,898
  • 223,338
  • 1,690
  • متوسط
84 %
88 %
97 %
99 %
95 %
98 %
34 %
62 %
38 %
61 %
59 %
71 %
39 %
53 %

استان: 299,142

کشور: 31,042,890

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 769,438

کشور: 85,085,990

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 82,841

کشور: 8,555,892

تعداد مشترکین پهن باند ثابت ADSL

استان: 1,285

کشور: 730,564

تعداد مشترکین پهن باند بی سیم WiMax

استان: 323,326

کشور: 38,187,989

مجموع مشترکین پهن باند سیار (3G)

استان: 74,871

کشور: 9,144,566

مجموع مشترکین پهن باند سیار (4G)

استان: -

کشور: -

مجموع مشترکین پهن باند بین الملل