توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

iran

6 ایران

  • 79,926,270
  • 24,113,882
  • 55,121
71 %
53 %

31,182,812

تعداد مشترکین تلفن ثابت

87,106,508

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

-

تعداد مشترکین پهن باند ثابت ADSL

-

تعداد مشترکین پهن باند بی سیم WiMax

-

مجموع مشترکین پهن باند سیار (3G)

-

مجموع مشترکین پهن باند سیار (4G)

-

مجموع مشترکین پهن باند بین الملل