توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

ilam

5 ایلام

  • 580,158
  • 158,728
  • 546
  • خوب
89 %
88 %
98 %
99 %
93 %
98 %
59 %
62 %
62 %
61 %
63 %
71 %
46 %
53 %

استان: 152,828

کشور: 31,042,890

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 631,014

کشور: 85,085,990

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 42,226

کشور: 8,555,892

تعداد مشترکین پهن باند ثابت ADSL

استان: 1,884

کشور: 730,564

تعداد مشترکین پهن باند بی سیم WiMax

استان: 284,946

کشور: 38,187,989

مجموع مشترکین پهن باند سیار (3G)

استان: 60,736

کشور: 9,144,566

مجموع مشترکین پهن باند سیار (4G)

استان: -

کشور: -

مجموع مشترکین پهن باند بین الملل