توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

golestan

5 گلستان

  • 1,868,819
  • 548,585
  • 1,008
  • خوب
90 %
88 %
99 %
99 %
98 %
98 %
66 %
62 %
69 %
61 %
73 %
71 %
49 %
53 %

استان: 623,922

کشور: 31,042,890

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 1,854,510

کشور: 85,085,990

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 157,780

کشور: 8,555,892

تعداد مشترکین پهن باند ثابت ADSL

استان: 6,250

کشور: 730,564

تعداد مشترکین پهن باند بی سیم WiMax

استان: 810,410

کشور: 38,187,989

مجموع مشترکین پهن باند سیار (3G)

استان: 190,575

کشور: 9,144,566

مجموع مشترکین پهن باند سیار (4G)

استان: -

کشور: -

مجموع مشترکین پهن باند بین الملل