توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

chaharmahal

5 چهارمحال و بختیاری

  • 947,763
  • 269,884
  • 687
  • متوسط
91 %
88 %
99 %
99 %
98 %
98 %
45 %
62 %
51 %
61 %
76 %
71 %
42 %
53 %

استان: 270,378

کشور: 31,042,890

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 936,537

کشور: 85,085,990

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 89,114

کشور: 8,555,892

تعداد مشترکین پهن باند ثابت ADSL

استان: 455

کشور: 730,564

تعداد مشترکین پهن باند بی سیم WiMax

استان: 421,250

کشور: 38,187,989

مجموع مشترکین پهن باند سیار (3G)

استان: 80,616

کشور: 9,144,566

مجموع مشترکین پهن باند سیار (4G)

استان: -

کشور: -

مجموع مشترکین پهن باند بین الملل