توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

boushehr

6 بوشهر

  • 1,163,400
  • 314,512
  • 568
  • خوب
91 %
88 %
98 %
99 %
99 %
98 %
64 %
62 %
64 %
61 %
72 %
71 %
61 %
53 %

استان: 337,130

کشور: 31,042,890

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 1,348,890

کشور: 85,085,990

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 119,616

کشور: 8,555,892

تعداد مشترکین پهن باند ثابت ADSL

استان: 8,157

کشور: 730,564

تعداد مشترکین پهن باند بی سیم WiMax

استان: 604,503

کشور: 38,187,989

مجموع مشترکین پهن باند سیار (3G)

استان: 138,214

کشور: 9,144,566

مجموع مشترکین پهن باند سیار (4G)

استان: -

کشور: -

مجموع مشترکین پهن باند بین الملل