توسعه فاوا در استان ها توسعه فاوا در استان ها

azarbaijansharghi

6 آذربایجان شرقی

  • 3,909,652
  • 1,220,964
  • 2,576
  • خوب
81 %
88 %
99 %
99 %
99 %
98 %
48 %
62 %
52 %
61 %
71 %
71 %
46 %
53 %

استان: 1,647,089

کشور: 31,042,890

تعداد مشترکین تلفن ثابت

استان: 4,125,880

کشور: 85,085,990

تعداد مشترکین فعال تلفن همراه

استان: 472,076

کشور: 8,555,892

تعداد مشترکین پهن باند ثابت ADSL

استان: 12,172

کشور: 730,564

تعداد مشترکین پهن باند بی سیم WiMax

استان: 1,726,065

کشور: 38,187,989

مجموع مشترکین پهن باند سیار (3G)

استان: 385,958

کشور: 9,144,566

مجموع مشترکین پهن باند سیار (4G)

استان: -

کشور: -

مجموع مشترکین پهن باند بین الملل