اخبار

همايش WSIS در سال 2017 با شرکت بیش از 2500 خبره از سراسر جهان برگزار شد

همايش WSIS در سال 2017 با شرکت بیش از 2500 خبره از سراسر جهان برگزار شد

همايش سران جامعه اطلاعاتی WSIS با حضور بيش از 2500 شرکت کننده از سراسر جهان از تاريخ 22 تا 26 خردادماه 1396 در ژنو سوييس برگزار شد ادامه مطلب

شعار سال 95

انتشارات نظام پایش انتشارات نظام پایش

انتشارات بین المللی انتشارات بین المللی

Measuring the Information Society Report 2016

انتشار یافته در: 2016

United Nations E-Government Survey 2016

انتشار یافته در: 2016